Biografie
De Duitse sopraan Tanja Obalski kreeg haar eerste zang- en dwarsfluitlessen in haar geboortestad Lippstadt. Zij studeerde aanvankelijk dwarsfluit aan de Hochschule für Musik und  Theater in Hamburg; daarna solozang aan het Conservatorium van  Amsterdam. Haar docenten waren Margreet Honig en Howard Crook. Tanja  Obalski specialiseerde zich vervolgens aan hetzelfde instituut in de  historische uitvoeringspraktijk van de barokzang en rondde in 2003 haar  studie succesvol af. Zij volgde verder masterclasses van o.a. Jill Feldman en Emma Kirkby. In 2005 was zij laureate bij het Concours International de Chant Baroque  de Chimay en in 2007 finaliste van het oratoriumconcours “Nederlandse  Vocalisten Presentatie” Als soliste is zij te horen in oratoria, cantates en kamermuziekconcerten zowel in Nederland als daarbuiten.Naast haar bezigheden als professionele concerterende zangeres is  lesgeven haar grote passie. Doorgeven wat zingen zo’n geweldig vak  maakt, mensen helpen om dit ook voor zich zelf te ontdekken; zij het de  ervaren koorzanger die voor technische problemen komt te staan, de  beginner die een goede basistechniek wil ontwikkelen of de (beginnende)  vakmusicus die meer wil weten over historische uitvoeringspraktijk.